Apartmán Modřany

Provozní řád

Provozní řád
Ubytování
Název provozovny: Apartmany Wellness
Sídlo provozovny: K Dolům 200/13, 143 00 Praha 12-Modřany
Předmět činnosti: ubytovací služby
Provozovatel: F & I EU s.r.o. Rubešová 583/2, Praha 2, 120 00
IČO: 19787243
Odpovědná osoba: Tetyana Ruda
Provozní doba: 10:00-22:00
Telefon: 776 000 678 Tetyana Ruda

Zásady provozu

Provoz zařízení se řídí všemi obecně platnými a závaznými směrnicemi, pokyny a technickými normami. K výkonu předmětné činnosti má provozovatel živnostenský list a provozovna je registrována v evidenci provozoven.

1.Kapacita ubytovacího zařízení: 14 lůžek ve 3 apartmánech

2.Dispozice a vybavení apartmánu včetně rozlohy v m2:
Velikost apartmánu je 69 m (stačí alespoň rozloha, počítá se pouze obytná plocha bez koupelny a WC)

– Hygienické zařízení je součástí apartmánu, k dispozici je kabina WC, sprchový kout a umyvadlo na mytí rukou s tekoucí teplou a studenou vodou.

Odvětrání WC a koupelny je nuceně pomocí ventilátorů, pokoje mají přirozené větrání.

3.Zajišťování stravování:
– nezajišťuje se, k dispozici mají ubytovaní plně vybavenou kuchyňku.

4.Povinnosti ubytovaných:
Jsou uvedeny v ubytovacím řádu, pokyny a povinnosti ubytovaných jsou umístěny na každém pokoji, případně ubytovaní jsou seznámeni oproti podpisu při nástupu.

5.Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění:
jsou dodržována nutná preventivní opatření bránící vzniku infekčních a jiných onemocnění (především při manipulaci se špinavým a čistým prádlem, používání desinfekčních prostředků při úklidu, řádně a pravidelně je prováděn úklid, jsou používány ochranné pracovní pomůcky).

6.Způsob zacházení s prádlem:
– Čisté prádlo je uloženo ve vyčleněné místnosti v regálech (prádelna se skladem prádla a úklidových prostředků).
– Výměna prádla je zajištěna po každém ubytovaném. Při krátkodobém pobytu (do 3 dní) se prádlo mění ihned po odchodu hostů, při delším pobytu probíhá výměna lůžkovin 1x týdně, výměna ručníků každý den.
– Praní prádla zajišťuje odpovědná osoba – vyčleněna je zde pračka a sušička.

7.Úklid:
– Společné prostory i všechny ostatní prostory se udržují v  pořádku a čistotě.
– Pokoje uklízí pověřená osoba vždy po odchodu hostů, dle možností i během pobytu ubytovaných.
– Denně je prováděn úklid za použití detergentů a nejméně 1 x v týdnu za použití dezinfekčních prostředků. WC je dezinfikováno denně.
– Úklidové prostředky jsou rozděleny a popsány dle účelu použití ( WC, podlahy, povrchy), jsou uloženy v úklidové místnosti.
– Denně se vyprazdňují odpadové nádoby do popelnice.
– Provádí se opatření proti výskytu a rozvoji plísní v pobytových místnostech a hygienických zařízeních (postřikem dezinfekčního prostředku Savo, větráním)

Používané dezinfekční prostředky: používají se běžné dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami např.: (Savo WC, Savo Prim, Savo Originál, Savo proti plísni, Domestos, Fixinela, Real, Clin, Harpic gel, Bref, Sanytol aj.): použití dle návodu nebo neředěné.

8.Malování provozovny: je prováděno 1 x za dva roky nebo i dříve dle potřeby (při znečištění stěn, po zatečení vodou).

9.Ubytování se zvířaty:
– Není možné.

10.Odstraňování tuhého a tekutého odpadu:
Zajišťuje firma

11.Zásobování pitnou vodou:
– městský vodovod

12.Zajištění teplé vody:
-elektrický bojler

13.Vytápění :
-eletrické

14.Teplota vzduchu v otopném období: se pohybuje v rozmezí 20-24°C.

15.Sanitární den: každých 6 měsíců
Dezinsekce a deratizace prostorů a zařízení: se provádí l x ročně, v případě výskytu hmyzu okamžitě (dodavatelsky odbornou firmou)

16.Zařizovací předměty, nábytek, podlahové krytiny, pracovní plochy: jsou udržovány v takovém stavu, aby nebyly poškozené, zničené, potrhané a byly snadno čistitelné. Při viditelné opotřebovanosti se vybavení postupně obměňuje.

Za dodržení řádu a jeho kontrolu zodpovídá:
Datum: 10.1.2023
Jméno: Jaromír Hejduk