Apartmán Modřany

Ochrana osobních údajů

Informace o GDPR Vám rádi na vyžádání zašleme, prosím kontaktujte nás na email rezervace@apartmanmodrany.cz . Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) Vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje Správcem osobních údajů je Apartmán Modřany, provozovaný obchodní firmou F&I EU s.r.o. , se sídlem na adrese Rubešova 583/2 Praha 120 00. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: email rezervace@apartmanmodrany.cz,
tel. + 420 776 000 678. Další zpracovatel dat: PREVIO s.r.o. se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00 zapsána ve veřejném seznamu vedeném Městským soudem v Praze, oddílu vložky230379 IČ 25975234, DIČ CZ 25975234.

Nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jiné mezinárodní organizaci. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely objednávky služeb nebo zboží u naší společnosti, nebo pro cílená reklamní sdělení. Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály.

Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme. Uložení dat, tedy Vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují Vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do místnosti archivu listin, kde vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem. Zákonem povinné údaje v souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb Apartmán Modřany –Jméno – Příjmení – Datum narození – Adresa – Doba ubytování – Číslo a typ dokladu, případné vízum – Účel pobytu Popis práv subjektů údajů Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k Vašim osobním údajům tato práva: GDPR Způsob výkonu práv Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem: Na recepci bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s Vámi sepsána žádost a sdělení termínu vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení Vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady. a odmítnout žádosti vyhovět. Chcete-li podat žádost elektronicky: pošlete ji e-mailem na adresu rezervace@apartmanmodrany.cz s platným elektronickým podpisem. Bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána. Žádost musí obsahovat:   Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození o výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správného údaje Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o Vaší totožnosti, jsme oprávněni Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.